Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Luetken, 1862)

Lagarto-do-rabo-azul
Goiatins - TO
agosto / 2008

Nenhum comentário: